יום ו', יב’ בשבט תשע”ט
    אתר בית הספר  |  דף הבית  |  יצירת קשר  
במחצית הראשונה נלמד על אנרגיה בעולמנו, ובשניה- על חיים בסביבה. מעט על התוכן וצורת הלמידה במדעים.

לימוד מדעים בכיתה ו':אנו לומדים מתוך הספר "מסע מדע לכיתה ו'" בהוצאת כנרת. אנרגיה בעולמנואנרגיה ותופעות בטבע: סוגי אנרגיה, מעברי אנרגיה, מקורות אנרגיה.אור כי טוב: מקורות אור, האור מתפשט בקווים, אור וצל, שימושים בצל, בליעת אור, דוד שמש, אורר מוחזר, אור נשבר- עדשות, אור וצבעים, שימוש באור בלתי נראה.קולות רעש וצלילים: התפשטות הקול, כיצד אנו שומעים, גובה ועוצמת הקול, כיצד אנו משמיעים קולות, אקוסטיקה, שימושים טכנולוגיים בהדים, הרעש מזיק לבריאותנו.תופעות בחשמל ומגנטיות: הברק, מגנטיות, הקשר בין מגנט למטען חשמלי, מטען וזרם, השראה אלקטרומגנטית, הפקת חשמל בתחנת הכוח, הפקה באמצעות מקורות אנרגיה חלופיים: מפלי מים, רוח, שמש. הפקת חשמל בארץ, למה אנו צריכים חשמל? חיסכון בחשמל. במחצית השניה- חיים בסביבהמאפייני חיים: צרכי הקיום, סביבות חיים.תקשורת עם הסביבה ביצורים חיים: גירויים שצמחים קולטים, גירויים שבע"ח קולטים, אורך היום משפיע על בע"ח. חושים של בע"ח: אצל יונקים, עופות, זוחלים, דו חיים, חרקים; חושים שפועלים בתוך מים. תנאי הסביבה, אקלים ומזג אויר: מהו אקלים? מגוון סביבות חיים.המדבר: התאמות צמחים לתנאי מדבר, מחסור במים, חד שנתיים במדבר, קשרי הזנה, תהליך המידבור.יער גשם טרופי: הצומח, שרשי אוויר, שכבתיות, מגוון סביבות חיים, יחסי גומלין, אפיפיטים, טפילים, צמחי תועלת, בע"ח מיוחדים, יחסי גומלין בין בע"ח לצמחים, הגשם הטרופי, דרכי התגוננות מפני טורפים, סכנת הכחדה.החורש: התאמות צמחים ובע"ח לחורש. יחסי הזנה, התערבות האדם בחורש, הפגיעה בחורש בא"י.סביבות חיים של מים: האגם: השגת צרכי קיום באגם, צמחי מים קולטים חמצן, צמחי גדה, התאמת בע"ח לחיים באגם, תנועה במים, מזונם של עופות המים, מארג המזון באגם, מארג המזון בכינרת, השפעות האדם.הסביבה כמערכת: התאמות לסביבה, השתנות הסביבה, התערבות האדם. על הלמידה: בלמידת מדעים אנו משלבים סיפור עם הסבר, תרשימים עם המחשות ויזואליות (במצגות וסרטונים), הדגמות והתנסויות. במהלך השנה נדרשות בנות ו' לבצע עבודת חקר מקיפה, ולהגישה יחד עם פוסטר שיציג את תהליך העבודה באופן מדעי.מושם דגש על פיתוח סקרנות וחשיבה מדעית; הנמקה ובניית טיעונים; מיומנויות חקר ודיון.

 
 
חדשות
רצפי למידה
רצף למידה במדעים - ו  
רצף למידה במדעים - ה  
רצף למידה במדעים - ז  
הדמיות והעשרות