יום ב', ב’ בטבת תשע”ט
    אתר בית הספר  |  דף הבית  |  יצירת קשר  
תוכניות לימודים, מידע, הערכה ועוד.

• ראמ"ה- מבחני מיצב משנים קודמות: http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/MivchaneyMadafLamore02/MadaVeTechnoligiaKitaHei/Mada5Heb.htm• פלסטיק- ללמד על פי מדריך למורה במבט חדש. בכלל יש שם הרבה רקע על דברים. פעילויות מטר על פלסטיק ומיחזור http://www.matar.ac.il/EndOfPlastik.asp• טכנולוגיה- משימת רקע על חלקי תהליך התיכון- למדע מטר: https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2015/03/01solution.pdf• מסמך היערכות: https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2015/02/%D7%9E%D7%A1%D7%9E%D7%9A-%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99-%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%95-%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%9C-%D7%9E%D7%A1%D7%9E%D7%9A-%D7%90%D7%911.pdf• קל וחומר http://science.cet.ac.il/science/matter/ לקט משימות חקר לכיתה ה' בהלימה לתוכנית הלימודיםhttp://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/85E082F5-3426-46E2-B906-3BDA96C972A3/178171/resource_186269350.doc ריכוז משאבים בנושא חקרhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/MadaTech/HinucMadaTech/Yesodi/HoraaCheker/HoraaBderchHachker.htm משימות הערכה - "מבחנים" - במרחב מוודל הסגור. http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/MadaTech/HinucMadaTech/Yesodi/TochnitLimudim/tests_and_missions.htm ספר במבט חדשhttp://www.school.kotar.co.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=93690948#10.2793.6.default

 
 
חדשות
רצפי למידה
הדמיות והעשרות